Datum: 25 June 2021 Ura: 11 49
Zunanja temperatura :7.4.2021 13:01:00 : 6 °C
Pridobljena energija kolektorja v zadnjih 24 urah :0kWh

Danes pridobljena energija kolektorja :0kWh

Letni podatki

Izberite leto prikaza:

/podatki/logs/2021.skupni.graf

Seštevek pridobljene energije:

URL=https://dvss.si//podatki/logs/2021.skupni.graf
Datum: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.1, 5.1, 5.1, 5.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.3, 22.3, 23.3, 24.3, 25.3, 26.3, 27.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4,
Peč,kolektor,elektrika: 34, 0, 0| 58, 0, 0| 45, 0, 0| 61, 0, 0| 36, 0, 0| 62, 0, 0| 47, 0, 0| 20, 0, 0| 70, 0, 0| 88, 0, 0| 67, 0, 0| 84, 1, 0| 59, 28, 0| 73, 0, 0| 53, 34, 0| 67, 8, 0| 82, 0, 0| 74, 9, 0| 67, 4, 0| 79, 0, 0| 49, 0, 0| 52, 0, 0| 46, 0, 0| 4, 0, 0| 91, 0, 0| 72, 0, 0| 53, 14, 0| 72, 0, 0| 71, 0, 0| 58, 1, 0| 54, 0, 0| 63, 18, 0| 61, 11, 0| 60, 0, 0| 42, 5, 0| 56, 0, 0| 40, 0, 0| 47, 0, 0| 40, 6, 0| 51, 0, 0| 35, 0, 0| 67, 0, 0| 63, 0, 0| 80, 29, 0| 58, 58, 0| 60, 40, 0| 58, 21, 0| 52, 9, 0| 61, 16, 0| 52, 1, 0| 46, 16, 0| 42, 2, 0| 32, 6, 0| 1, 22, 0| 46, 5, 0| 11, 1, 0| 0, 2, 0| 0, 2, 0| 61, 24, 0| 1, 0, 0| 37, 0, 0| 41, 0, 0| 27, 0, 0| 47, 0, 0| 10, 0, 0| 62, 0, 0| 37, 0, 0| 22, 0, 0| 56, 0, 0| 45, 0, 0| 42, 0, 0| 44, 0, 0| 61, 0, 0| 51, 0, 0| 10, 0, 0| 57, 0, 0| -6508, 0, 0| 68, 0, 0| 76, 0, 0| 43, 0, 0| 40, 0, 0| 34, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 77, 0, 0| 0, 0, 0| 21, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 33, 0, 0| 2, 0, 0| 0, 0, 0| 59, 0, 0| 13, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0| 0, 0, 0|

{flashchart chart_colors="000066,228B22,DC143C" height="350" width="800" tooltip="#x_label#: #val# kWh Skupaj #total# kWh" tooltip_style="font-size:20px; font-weight:bold;color:#433A7E;" type="bar_stack" title="Seštevek pridobljene energije" data="file" file="/podatki/logs/2021.skupni.graf" axis_3d="0" y_step="40" x_step="28" legend="Peč,Kolektor, Elektrika" y_legend="Pridobljena energija kWh" x_legend=" Leto: 2021 " }letodnevni{/flashchart}

 

{flashchart chart_colors="000066,228B22,DC143C" height="250" width="800" data="file" file="/podatki/logs/skupno/2021/2021.poraba.log" title="Mesečno pridobljena (porabljena) energije" type="bar_stack" y_step="500" x_step="1" axis_3d="0" legend="Peč,Kolektor, Elektrika" tooltip_style="font-size:20px; font-weight:bold;color:#433A7E;" y_legend="kWh" x_legend=" Pridobljena energija: 2021 " tooltip="#x_label#: #legend# #val# od skupno #total# kWh"} Letno{/flashchart}
{flashchart chart_colors="000066,228B22,DC143C" height="250" width="800" data="file" file="/podatki/logs/skupno/2021.razmerje.log" title="Mesečno razmerje pridobljene (porabljene) energije" type="bar_stack" tooltip_style="font-size:20px; font-weight:bold;color:#433A7E;" y_step="20" x_step="1" axis_3d="0" legend="Peč,Kolektor, Elektrika" y_legend="%" x_legend="Razmerje pridobljene energije: 2021" tooltip=" #x_label#: #legend# #val# %" }LetnoO{/flashchart}

{flashchart height="250" width="800" data="file" file="/podatki/logs/temperatura/2021.letni.log" type="bar_stack" tooltip_style="font-size:20px; font-weight:bold;color:#433A7E;" y_step="2" x_step="1" axis_3d="0" title="Povprečna mesečna temperatura" y_legend="Temperatura / °C" x_legend=" Povprečna mesečna temperatura: 2021 " tooltip="#val#°C"}temperatural{/flashchart}