Meritve

V dvostanovanjski hiši, ogrevalne površine ~ 350 m2, imamo postavljen DVSS.  Lokacija: Kidričeva 3, Litija, Slovenija

Na spodnji shemi si lahko pogledate zabeležene podatke sistema (zajem podatkov na 60 minut).  

  Temperaturno stanje sistema 5.12.2022 22:01:00

T6 (zunanja temperatura): 4 °C  T5 (rob kolektorja): 5 °C

 

ΔT= 1 °C

P1ura= 0 kW

P5min= 0 kW


          

 

KOLEKTOR:
T1 (iz kolektorja) : 6 °C
Tc (v kolektor) : 17 °C

 

 


ZALOGOVNIK:

T3 (vrh zalogovnika): 75 °C
T2 (dno zalogovnika): 60 °C 

Sistem DVSS sestavljajo:

 • 6 vakuumskih sprejemnikov sončne energije, tip BERČON SSE 3,8 m² (VSSE).
 • Dve vakuumske črpalke
 • Cev za povezavo vakuumske črpalke in vakuumskega sončnega sprejemnika sončne toplote
 • Cev za povezavo absorberja in zalogovnika je dvojna, gibljiva, nerjaveča in izolirana cev θ 20 mm. Ob cevi teče vodnik za priključitev senzorja toplote
 • Obtočna črpalka IMP Pumps Tip GHN 32/120
 • Zalogovnik tople vode V= 2300 litrov, izoliran z 15 cm tervola
 • Merilnik toplotne energije
 • Regulator delovanja Seltron

Za primarno ogrevanje stavbe uporabljamo peč na drva znamke ATMOS Tip DC 25 S. Moč peči je 25 kW.

Spodnja grafa prikazujeta absolutno pridobljeno-porabljeno energijo in razmerje vseh treh virov energije na letnem nivoju. Sistem je bil postavljen jeseni 2013 (podatki za leto 2013 ne zajemajo celotnega leta).

Letno pridobljena (porabljena) energije

 Leto: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
Peč,kolektor,elektrika: 21024 ,2490, 262| 10213 ,12063, 733| 13478 ,8694, 588| 11903 ,9187, 865| 9536 ,10340, 575| 8750 ,10716, 72| 9346 ,14430, 0| 2337 ,6369, 0| 9863 ,3865, 0| 5594 ,397, 0| 0 ,0, 0| 0 ,0, 0|

Letno razmerje pridobljene (porabljene) energije %:

Leto: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
Peč,kolektor,elektrika: 88 ,10, 2| 44 ,52, 4| 59 ,38, 3| 54 ,42, 4| 47 ,51, 2| 45 ,55, 0| 39 ,61, 0| 27 ,73, 0| 72 ,28, 0| 93 ,7, 0| ,, 100| ,, 100|

Letni podatki

 • Prikaz absolutne dnevne vrednosti pridobljene-porabljene energije tekom celotnega leta
 • Absolutni podatki in razmerje pridobljene-porabljene energije na mesečnem nivoju
 • Povprečna mesečna temperatura


Mesečni podatki

 • Dnevni  pregled pridobljene-porabljene  na mesečnem nivoju
 • Povprečna dnevna temperatura