Mesečni podatki

Izberite mesečni graf :

Prikaz grafa za leto: 2021 mesec: 09

Pridobljena energija:

Dan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Peč,kolektor,elektrika: 0, 3, 0| 0, 3, 0| 15, 5, 0| 11, 4, 0| 0, 5, 0| 0, 5, 0| 0, 3, 0| 0, 4, 0| 0, 3, 0| 0, 5, 0| 0, 5, 0| 0, 5, 0| 0, 5, 0| 0, 4, 0| 0, 3, 0|

Povprečna dnevna temperatura:

Dan: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Temperatura: 22, 21, 22, 22, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 24,